ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
ชื่ออาจารย์ : นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,15:05  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี รหัส ง31241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายอาณัติ คำมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,14:50  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..