ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 01/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 1691731
Page Views 2435532
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ท่าดอกคำ บึงโขงหลง 042-490-863,061-095-9660
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร บุ่งคล้า บุ่งคล้า 042-499078
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ท่ากกแดง เซกา 042-490599
4 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา โสกก่าม เซกา 042-490702
5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ 042024500
6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม คำแก้ว โซ่พิสัย 042-901736
7 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ หนองพันทา โซ่พิสัย 042-490979